Over de afronding, vrouwen en kerkdiensten

 

Slotverklaring krijgt gestalte, inclusief 10 aanbevelingen. Adrie Paasen rapporteert over de afsluiting van de Derde Europese Oecumenische Assemblee in Sibiu.

Terloops komt de rol van de vrouwen in de conferentie nog even ter sprake en wordt een indruk gegeven van de afsluitende vieringen.

Inmiddels weer thuis, bezint Adrie zich nog op een evaluatieve bijdrage over de gehele conferentie.
Een bijzondere ervaring was het wel.

Lees haar bijdrage van vandaag.

Zie hier voor eerdere berichten.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 september 2007