Emeriti Kring

Emeritus Aartsbisschop Glazemaker in vroeger dagen

Veel pastores, die met pensioen zijn (emeritaat), draaien nog volop mee in het kerkelijk leven. En hoewel het niet meer dragen van verantwoordelijkheid na een leven van pastorale zorg een opluchting kan zijn, kan je ook het gevoel bekruipen er niet meer echt bij te horen.
Emeritus pastoor Niek van Ditmarsch en bisschop Teus Glazemaker namen dit jaar het initiatief een emeriti kring op te zetten. De kring komt voor de tweede maal bijeen op donderdag 18 oktober 2007 te Utrecht.
Naast tijd voor bezinning en het delen van ‘lief en leed’, komt ook de vraag aan de orde of zij niet een plaatsje in de synode kunnen innemen, de vertegenwoordiging vanuit de actieve geestelijken vertoont nog wat open plekken. En jarenlange ervaring kan bijdragen tot een bezonken bijdrage ook in de synode.

Amersfoort. Bisschoppelijk Bureau, 13 oktober 2007