Gezamenlijk initiatief kerkmuziek

De Korendagcommissie organiseert in samenwerking met de Oud-Katholieke Organistenvereniging een Koren-Kerkmuziek-Orgeldag op zaterdag 27 oktober in de Paradijskerk te Rotterdam. Muzikaal ligt het accent op de muziek voor de laatste zondagen van het kerkelijk jaar. De organisatie richt zich ook op de muziek van de 20e eeuw zoals die opgenomen is in het supplement van het Oud-Katholiek Gezangboek en de componist Jean Langlais.
Een dag voor zangers en spelers, waar stevig gewerkt wordt en uitgevoerd in een concert, waarbij Wouter Blaquière het fraaie orgel van de Paradijskerk bespeelt.

De dag begint om 09.30 uur met ontvangt en koffie en vanaf 10.00 uur wordt er gzongen o.a. uit de mis van Daan Manneke. En ook de organisten komen aan hun trekken, zij hebben een uur de tijd om zelf het orgel te beproeven.

Locatie: Oud-Katholieke Paradijskerk, Nieuwe Binnenweg 25 te Rotterdam.
Tijd: 09.30 tot 17.00 uur.
Opgave: J.G.Hille 072-506 62 14 of per email.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 oktober 2007