Omgaan met dood en lijden

Omgaan met dood en lijden in de orthodoxe en oud-katholieke traditie is het thema van de ontmoetingsdag op zaterdag 17 november 2007 in Utrecht.

De dag begint om 10.00 uur in ‘de Driehoek’ gelegen naast de kathedrale kerk van de Ste.Gertrudis, Willemsplantsoen 3 te Utrecht waar de viering van de lauden volgens oud-katholieke traditie zal plaats vinden. Van oud-katholieke zijde zal Jaap Hupperetz vertellen over zijn motivatie en beleving in het vrijwilligerswerk in een hospice. Daarna houdt aartsbisschop Joris Vercammen een voordracht.

Tussen de middag wordt aan de deelnemers van de ontmoetingsdag een lunch aangeboden door de Oud-Katholieke Kerk. Na een korte pauze wandelen de deelnemers naar de Grieks-Orthodoxe Kerk aan de Springweg 89 (vijf minuten).

Om 13.30 uur gaat het middagprogramma van start. Van de orthodoxen zal Marian Nieuwenhuis op haar beurt vertellen over haar motivatie en beleving in het werk en de omgang met ernstig zieken en stervenden, waarna de orthodoxe bisschop Athenagoras Peckstad een voordracht zal houden. Rond 15.00 uur is er een middaggebed volgens orthodoxe traditie in de Grieks-Orthdoxe Kerk.

Hierna wordt in het nabijgelegen zaal van een verzorgingshuis aan de Springweg een drankje aangeboden. Bij dit samenzijn wordt een rapport aangeboden over de orthodoxe presentie in Nederland. Rond de klok van vier zal de bijeenkomst worden afgesloten.

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Opgave kan vóór 9 november bij het bisschoppelijk bureau van de Oud-Katholieke Kerk, Kon.Wilhelminalaan 3a te Amersfoort, bij voorkeur via e-mail (of via telefoon 033-4620875).

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 oktober 2007