Website Werkgroep St. Willibrord

De Werkgroep St. Willibrord heeft sinds kort een eigen website die graag onder uw aandacht gebracht wordt door Rina Homan, lid van deze werkgroep:

“Zoek eerst het Koningrijk der Hemelen en alles zal je daar boven gegeven worden.” Een uit zijn verband gerukt en met eigen woorden gestelde zin naar aanleiding van Matheus. Deze zin kwam bij mij op toen ik bedacht dat er een stukje moest komen over de Werkgroep St. Willibrord.

Wat is de Werkgroep St. Willibrord? Een club mensen die als motto heeft “Ora et Labora,” oftewel “Bid en Werk”. De Werkgroep St. Willibrord wil dingen onder de aandacht brengen die in deze tijd van veel werken zo vaak vergeten worden. Dingen die in deze wereld niet meetellen omdat ze geen economische waarde hebben, maar die eigelijk het belangrijkst zijn.
Over werken hoef ik u niets te vertellen, maar over bidden, tot rust komen, mediteren is best veel te zeggen. Het is het zoeken naar………, en dat……… moet u zelf invullen. Dat is voor iedereen anders. Rust, ont-moeten, het evenwicht, God, al die dingen die voor mij samen vallen met “het Koninkrijk”.
De Werkgroep St. Willibrord organiseert hiervoor ontmoetingsdagen, lezingen, een reisje, een retraite en geeft een blad uit waar deze dingen in besproken worden. Iedereen mag mee en/of kan het blad lezen. Hiervoor wordt een kleine bijdrage gevraagd om de kosten die dit met zich meebrengt te kunnen betalen. Maar als dat om welke reden dan ook niet mogelijk is, geven wij het voor niets.

Meer weten kijk naar onze website  http://willibrord.okkn.nl/

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 oktober 2007