Gedachtenisprentjes bewonderen?

Op naar Oudewater of Schoonhoven!

In de Oud-Katholieke Parochie van de H.H. Michael en Johannes de Doper te Oudewater wordt op 31 oktober 2007 een tentoonstelling van bidprentjes gehouden: ‘Gedenkend, allen die ons in geloof zijn voorgegaan‘.
Deze bidprentjes zijn uitgegeven ter nagedachtenis van overledenen uit de 19de en 20ste eeuw van diverse kerkelijke tradities uit Nederland en maken deel uit van de collectie van mw I. Bergers-Blom. Zij zal die avond, na het oecumenisch avondgebed dat om 19.00 uur begint, in het parochiecentrum (Leeuweringerstraat 12) voor belangstellenden een toelichting geven bij haar verzameling. Zij toont de evolutie die de bidprentjes in de loop van twee eeuwen hebben ondergaan. De verzameling bevat ook een collectie van de Maastrichtse uitgeverij “Kunst adelt” (1932 -1970).
Heeft u belangstelling om de tentoonstelling bij te wonen maar kunt u deze avond niet? Dan bent u ook van harte welkom in de parochie van de H. Bartholomeus te Schoonhoven op donderdag 1 november 2007, na de avonddienst van Allerheiligen die om 19.00 uur begint, waar in het parochiecentrum aldaar (Wal 30) dezelfde tentoonstelling gehouden zal worden.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 oktober 2007