Muziek en zang in het Paradijs

De Korendagcommissie organiseerde in samenwerking met de Oud-Katholieke Organistenvereniging een Koren-Kerkmuziek-Orgeldag op zaterdag 27 oktober in de Paradijskerk te Rotterdam. Muzikaal lag het accent op de muziek voor de laatste zondagen van het kerkelijk jaar. De organisatie richtte zich ook op de muziek van de 20e eeuw zoals die opgenomen is in het supplement van het Oud-Katholiek Gezangboek en de componist Jean Langlais.

 
Hetgeen tot een boeiend aanbod van te zingen en te spelen literatuur aanleiding gaf. Het meerstemmig zingen ging de aanwezig ook goed af, tot verbazing soms van de repetitor. Zo zongen we psalm 91 vierstemmig, een toch niet bepaalde gemakkelijk compositie van Maurice Pirenne, te vinden in ons Oud-Katholiek Gezangboek onder nummer 247. Tevens zongen we tot verstilling het ‘Phos hilaron’ zoals u dat kunt vinden in het supplement van het Gezangboek onder nummer 982. Ingetogen kwam deze muziek mét de woorden tot klank en kleur, tevens tot verrukking en verwondering van hen die zongen én van de dirigent.
 
Aansluitend zongen we ook twee delen uit Mis 29, van Daan Manneke. Deze keer niet begeleid met vol orgel, maar met een heel zachte ondersteuning middels een piano. Hierdoor kwamen de klanken van wat wij zongen veel meer tot klinken in de eigen oren dan wanneer deze eigen klanken overstemd worden door – overigens ook indrukwekkend en imposant – orgelspel. Zo kwam deze muziek van Daan Manneke meer tot leven. Hoe? Omdat deze compositie door haar eenvoud een ruimte oproept in je hoofd en in je hart waardoor je zelf tot verstilling komt en als het ware even wordt opgetild. Opwaarts de harten, lukt ook met déze Mis.
 
De ontvangst in de parochie van het Paradijs was ook weer goed verzorgd. In de theepauze werden een paar zakelijke mededelingen gedaan, waaronder het afscheid van deken Dick Schoon als voorzitter van de commissie Korendag. Deze functie had hij maar liefst 24 jaar lang bekleed. Hulde én dank – met een kistje wijn. Aan het eind van de dag werd een orgelconcert gegeven door Wouter Blacquière en Mieke van Laren, mezzo-sporaan. Tevens zongen alle deelnemers aan deze dag mee met twee acllamaties – in het Frans (!) – op muziek van Jean Langlais.
 
De dag werd tenslotte met een diner afgesloten, waarna een ieder weer op huis aan ging. Op naar de zondag om weer de lofzang gaande te houden.
 
Rudolf Scheltinga.
 
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 30 oktober 2007