Kraamkamer in vol bedrijf

Er werd wat afgezwoegd aan het Achterom te Hilversum door toekomstige en al actieve webmasters uit de parochies. Ze kregen gisteren een introductie aangeboden van het door Sync. Creatieve Producties ontwikkelde systeem om websites te maken en te beheren. De oud-katholieke parochies hebben de mogelijkheid om hun website als subdomein mee te laten lopen met die van de kerk en tevens gebruik te maken van de door Sync. ontworpen sjablonen.
Een mevrouw uit Egmond was al druk in de weer om plaatjes van kerstengelen te plaatsen bij een bericht over een klaverjascompetitie, terwijl een ander nog moeite had om zich het begrip ‘boomstructuur’ eigen te maken. “Altijd eerst bewaren”, bromde Dio van Maaren, die onophoudelijk de klas tot de orde trachtte te roepen. Ondertussen liepen bij Utrecht de waterlelies van het scherm.
De aanwezige webbazen kregen allen een proefsite mee om thuis verder te oefenen. Het zal ons benieuwen welke mooie sites er in de toekomst aan de oud-katholieke stam zullen ontspruiten. De introductieavond was in ieder geval leerzaam en ontspannen. Anticlimax was wel dat de man uit Dordrecht zijn autoruit ingeslagen vond, toen hij wilde vertrekken. Een website is soms makkelijker te beveiligen dan een auto.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 november 2007