Aartsbisschop in Groningen over groei en investering

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de oud-katholieke parochie van de H. Martinus voor Groningen, Friesland en Drenthe zal de aartsbisschop op 18 november 2007 om 13.30 uur in de kerk van Engelbert spreken over hoe de Oud-Katholieke Kerk inzet op groei en daarin ruim investeert. HET thema van het Breed Beraad en de laatste paar synodezittingen.
Voor de oud-katholieke parochie in het Noorden betekent deze investering o.a. de benoeming van een eigen pastoor, financiële ondersteuning voor parochie-opbouw en een nieuwe kerkplek in het Friese Jorwert.

Met dit beleid vaart de OK-Kerk tegen de stroom in van samenvoegen of opheffen van parochies en gemeentes en sluiting en verkoop van kerkgebouwen door veel andere kerkgenootschappen.

Wat bezielt een kleine kerk als de Oud-Katholieke Kerk tegen deze stroom in te varen? Waarop is de overtuiging gebaseerd dat in een steeds sterker seculariserende samenleving inzet op groei en investeren daarin realistisch is? Wat biedt de Oud-Katholieke Kerk aan moderne Godzoekers? Hoe eigentijds en toch katholiek is de OK-Kerk? In zijn lezing zal mgr. Joris Vercammen op deze vragen ingaan.

Na de lezing is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Voorafgaand aan de lezing wordt om 11.00 uur de eucharistie gevierd waarin de aartsbisschop zal voorgaan, geassisteerd door priester Annemieke Duurkoop, pastoor van de oud-katholieke Martinusparochie.

Tussen eucharistieviering en lezing is er koffie en lunch. Eenieder is van harte uitgenodigd aan deze dag deel te nemen.

Zie tevens de website van de parochie.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 november 2007