Liturgisch Erfgoed item in IKON programma

IKON-televisie schenkt in het programma LUX aandacht aan antieke koorkap uit de Gertrudiskerk in Utrecht.
LUX, Verlicht de geest, is een verdiepend magazine over religie, kunst, cultuur en samenleving. LUX werpt licht op onvermoede zaken en gaat op zoek naar betekenis. LUX: uw TomTom door het religieus-culturele landschap van de Lage Landen.  

In LUX lab een liturgische modeshow. In de 17-en 18-eeuw werd luxe kleding aan de kerk gegeven of verkocht. Het bewijs hiervan hangt in de Oud Katholieke Gertrudiskerk in Utrecht. De koorkap uit de 18-eeuw wordt nog altijd gebruikt en is gemaakt uit een bruidsjurk en geschonken door de rijke oud katholieke familie Van den Bergh. Een kleine archeologie van de liturgische kleding. Met medewerking van bekende oud-katholieken.

LUX onderstroom
In de maand van de spiritualiteit onderzoekt LUX onderstroom hoe het met de bezieling in de zorg is gesteld. In de loop der jaren is er wel het een en ander veranderd; patiënten zijn mondiger geworden en er is vaak sprake van onderbezetting in de zorg. LUX onderstroom volgt verpleegkundigen bij hun werk in verpleeghuis Laurens Antonius IJsselmonde in Rotterdam. Is de bezieling nu een brandende kwestie omdat zelfontplooiing de plaats heeft ingenomen van zelfopoffering? Of gaat het erom spiritualiteit terug te brengen in de zorg? Verpleeghuispastor Marinus van den Berg heeft er net een boek over geschreven: ABC voorspiritualiteit in de zorg. Hij geeft vijf gouden tips om bezieling in je werk te houden.

LUX sacraal
De koepel van migrantenkerken Samen Kerk in Nederland (SKIN) viert op 10 november haar tienjarig bestaan. Nederland telt ongeveer duizend migrantenkerken. Voor LUX sacraal aanleiding om een kijkje te nemen bij de Pentacost Revival gemeente in Amsterdam Zuidoost. In de hoofdstad zitten op zondag 25.000 mensen in de verschillende migrantenkerken. Wat is hun geheim? Niet alleen een heftig godsverlangen op de dag des Heren. Door de week bieden zij het sociale referentiekader; praktische ondersteuning als het gaat om integratie, werk, wonen en medische zorg. Vines Weibolt is arts en voorzitter van de Revival Care, een stichting opgericht vanuit de Pentacost Revival kerk, die zich bezighoudt met sociale en medische hulpverlening. LUX sacraal is er bij als zij spreekuur houdt in de kerk en vraagt zich af of migranten christenen het sociale cement van de Bijlmer zijn. 

Zondag 11 november 2007
Nederland 2  van 19.10 – 19.40 uur

Redactie: Nicolette Bartelink, Els van Driel, Sarah Hijmans, Christine Raven;  regie: Jelka Anhalt, Nicole van Damme; regie en samenstelling: Wilberry Jakobs; productie: Margie Monfils; eindredactie: Ida Overdijk.

LUX is een co-productie van IKON en Museum Catharijneconvent Utrecht. Zie ook www.ikon.nl/lux 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 november 2007