Unieke ontmoeting van Christenen uit alle dominaties

Global Christian Forum

 

Aartsbisschop Joris Vercammen is deelnemer aan het Global Christian Forum, dat vandaag in Nairobi, Kenia, van start gaat. Het forum is een unieke wereldomvattende samenkomst van leidinggevende christenen uit kerken van uiteenlopende aard. Naast de kerken, die vertegenwoordigd zijn in de Wereldraad van Kerken, zijn ook de Evangelicale en Pinsterkerken vertegenwoordigd. De Rooms-Katholieke Kerk is er naast de Zevende-Dags Adventisten en Orthodoxen.

Het forum duurt van 6 t/m 9 november en er zijn zo’n 240 deelnemers. Het thema luidt: Onderweg met Jezus Christus, de Verzoener.

Zie voor meer informatie de WCC en verder.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 november 2007