Nieuwjaarsontmoeting in Utrecht en Haarlem

Vespers van het feest van Driekoningen klinken op in zowel de kathedrale kerk van Ste Gertrudis aan het Willemsplantsoen te Utrecht als in de kathedrale kerk van de H.H.Anna en Maria aan de Kinderhuissingel te Haarlem op zondag 6 januari a.s. om 16.00 uur.

Na afloop van de vespers is er in beide bisdommen gelegenheid elkaar te ontmoeten en de goede wensen voor dit nieuwe jaar uit te wisselen.
Een ieder is van harte welkom.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 januari 2007