Zorg om bisschop Bert van Haarlem

De bisschop van Haarlem, Bert Wirix, die al langere tijd met gezondheidsproblemen te kampen heeft, werd eind vorige week in het ziekenhuis in Haarlem opgenomen.
Zijn artsen zoeken naar een behandeling die beter aanslaat in de strijd tegen de kanker. De bisschop onderging eerder een operatie en chemokuren.
Deken dr.D.J. Schoon (Amsterdam) neemt het bestuur van het bisdom waar.

Aan de leden van de kerk werd inmiddels verzocht om voor de bisschop en zijn gezin te bidden.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 januari 2008