IBC in jaarlijkse zitting bijeen

De Internationale Oud-Katholieke Bisschoppen Conferentie vindt van 24 t/m 28 februari a.s. plaats in Tsjechië. De jaarlijkse conferentie kent de gebruikelijke onderwerpen als rapportages uit de lidkerken, de voortgang van de verschillende oecumenische dialogen en de afronding van het zogenoemde Oecumenisch Directorium. Dat directorium zet uiteen wat de oud-katholieke inbreng kan zijn in het oecumenisch verkeer en is in feite een uitwerking van het streven naar Eenheid, zoals dat in de Bisschopsverklaring van 1889 al werd geformuleerd.
Ook de gezamenlijke Europese Bisschoppenconferentie met de Anglicanen en Episcopalen in Porto in maart dit jaar zal verder worden voorbereid.
Vanwege de verontrustende gezondheidssituatie van de bisschop van Haarlem reist de Aartsbisschop van Utrecht alleen naar Tsjechië, deken dr.D.J.Schoon van het bisdom Haarlem heeft afgezien van de reis.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 februari 2008