Raad van Kerken in Nederland 40 jaar

Precies 40 jaar na de oprichting op 21 juni 1968 viert de Raad van Kerken in Nederland op zaterdag 21 juni 2008 haar jubileum.  Als opmaat wordt in de week daaraan voorafgaand een estafette vanuit de vier hoeken van het land naar het centrum toe gehouden.

Symposium
In de Jacobikerk te Utrecht wordt op de 21e juni ’s middags een symposium georganiseerd met een drietal sprekers. Als eerste de nieuwe voorzitter van de Raad van Kerken, de heer Henk van Hout over welke uitdagingen hij ziet voor de oecumene. Vervolgens zal een groep jonge theologen ons deelgenoot maken van hun visie op de toekomst van de oecumene. Als laatste deelt mevrouw ds. Ineke Bakker (tot oktober 2007 algemeen secretaris van de Raad, nu directeur bij Oikos) haar mening over de spiritualiteit van de oecumene met ons. Na elke voordracht wordt de zaal interactief betrokken door middel van een tweetal prikkelende stellingen.

Jubileumboek
Er wordt op dit moment ook hard gewerkt aan een jubileumboek over 40 jaar Raad van Kerken in Nederland. Vooraanstaande mensen uit de oecumene kijken terug en ook zij geven een toekomstvisie. Voor dit terugkijken is door sommige auteurs behoorlijk veel werk verzet. Niet alleen het archief in Amersfoort (vanaf 1981) is doorzocht, maar ook het Utrechts archief waar al datgene is opgeslagen wat dateert van vóór 1981. Het eerste exemplaar van dit jubileumboek zal tijdens het symposium worden overhandigd.

Oecumenische viering
De middag wordt afgesloten met een oecumenische viering waarin elementen worden verwerkt uit de vier vieringen van zondag 15 juni 2008. In deze viering komen ook de vier “stokjes” uit de estafette – de vier kaarsen – bij elkaar. Tevens hopen we dat er naast de vier kaarsen uit de estafette een heel groot licht zal branden door alle kaarsen van de andere activiteiten in de voorafgaande week, die ook naar de Jacobikerk komen. De werkgroep vieren van de Raad van Kerken bereidt deze viering voor. Zij denken na over een nieuw te maken lied speciaal voor dit jubileum. Wij vragen aan alle aangesloten kerken om op 15 juni 2008 te zingen lied 498 uit Gezangen voor Liturgie “Mogen allen één zijn Vader”. Dit lied komt ook terug in de viering van 21 juni 2008.

Voor meer informatie en aanmeldingen zie de website van de Raad.

Amersfoort, 26 februari 2008