Lekenforum 2008

Spiritualiteit beleven

Jaarlijks ontmoeten geïnteresseerde en geëngageerde leken elkaar met het doel andere landen en andere oud-katholieke gemeenten te leren kennen. Het lekenforum vindt afwisselend plaats in Zwitserland, Nederland, Oostenrijk, Tsjechië en dit jaar in Duitsland, in de abdij St. Severin, een oecumenisch klooster. De abdij en de orde zijn lid van de Oud-Katholieke Kerk in Duitsland.

Het lekenforum, met het thema “Spiritualiteit beleven” vindt dit jaar van 13 t/m 17 augustus plaats. Het is de moeite waard er tijd voor te nemen. Het gaat bij het thema spiritualiteit tenslotte om de persoonlijke relatie tot het onbegrijpelijke, dat beter te benaderen is in oefeningen en in het praktische doen dan in woorden.

Lees hier verder voor meer informatie en de wijze van aanmelding.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 28 februari 2008