Quasimodolezing: de ambigue gelovige

Herhaald bericht

Zaterdag 29 maart staat de schrijver Willem-Jan Otten centraal in de Quasimodolezing te Utrecht.
De ambigue gelovige is de titel van zijn lezing.  
Ferdinand Borger leest hierbij teksten o.a. van Augustinus.
Martijn Schrama houdt een coreferaat.

De Quasimodolezing is een initiatief bedoeld voor allen die zich betrokken voelen bij vragen rond geloof en kerk in de huidige samenleving. De lezing vindt plaats rond de 2de zondag van Pasen, zondag Quasimodo. Met de lezing worden thema’s die in de (oud-) katholieke traditie een belangrijke rol hebben gespeeld, in een ruimere context geplaatst en onderzocht op hun betekenis voor de actuele situatie van geloof en kerk. Een internationaal bekend specialist geeft zijn of haar visie op het thema, waarop twee andere deskundigen in het kort reageren. Aansluitend is er gelegenheid tot gedachtenwisseling met het publiek. 

Locatie: Kathedrale kerk van Ste Gertrudis, Willemsplantsoen 2 te Utrecht
Tijd: 14.00 uur
Zie hier voor meer informatie en inschrijven.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 18 februari 2008