Verkiezing 18e bisschop van Haarlem

Op zaterdag 19 april a.s. zal de verkiezing plaats vinden van de opvolger van de overleden bisschop van Haarlem, mgr.Bert Wirix.

Na afloop van een eucharistieviering in de kathedrale kerk van de H.H.Anna en Maria aan de Kinderhuissingel te Haarlem, welke om 10.00 uur begint, volgt de verkiezing van de 18e Bisschop van Haarlem.

Verkiesbaar zijn alle priesters van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, die tenminste vijf jaar in de kerk als geestelijke werkzaam zijn geweest, de leeftijd van dertig jaar hebben bereikt en nog niet met emeritaat zijn. In principe zijn er zo’n 24 kandidaten.

Het actief kiesrecht berust bij de geestelijken van het bisdom Haarlem en een aantal kiesgrechtigden uit de gelovigen (leken) van dat bisdom.

Degene, die verkozen wordt, heeft veertien dagen de tijd om de verkiezing al dan niet aan te nemen.

De voorafgaande dienst en de verkiezing zelf zijn openbaar.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 14 maart 2008