Opnieuw nieuw gezicht in bestuur

De Utrechtse pastores kozen tijdens hun vergadering van 11 maart jl. pastoor Rudolf Scheltinga als vertegenwoordiger namens de Utrechtse geestelijkheid in het Collegiaal Bestuur.

De wisseling van de wacht was nodig omdat past.R.Bosma zich vanwege de verandering in zijn werk niet meer geschikt achtte voor deze bestuursfunctie. De bestuurscarrière van past.Bosma kwam daarmee na twee maanden al tot een eind.

Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga is werkzaam als ziekenhuispastor in het BovenIJ Ziekenhuis en als assisterend pastoor van de Oud-Katholieke Parochie Utrecht.
Binnen het Collegiaal Bestuur wordt hij mede-verantwoordelijk voor de beleidsterreinen Missie en Diaconaat en Pers en Publiciteit.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 17 maart 2008