Kiesgerechtigden bespreken profiel

Vrijwel alle stemgerechtigden voor de aanstaande bisschopsverkiezing – 16 geestelijken en 8 leken-vertegenwoordigers van de parochies in het bisdom – kwamen op 1 april op uitnodiging van de vicarissen van het bisdom Haarlem in IJmuiden samen.

 
Na de opening met bijbellezing en gebed en een voorstellingsrondje werd de procedure van de verkiezing doorgenomen. Vervolgens werd eenieder uitgenodigd om in drie steekwoorden te noteren wat hij of zij belangrijk vond voor de nieuw te verkiezen bisschop. Kwalificaties als ‘een goede herder’ of ‘sterke bestuurlijke kwaliteiten’ scoorden het hoogst, naast gewenste eigenschappen als communicatief, collegiaal, geworteld in de oud-katholieke traditie en open naar de moderne tijd en de wereld buiten de kerk. In de rondvraag kwamen nog enkele praktische zaken aan de orde, waarna het gezelschap huiswaarts keerde.
 
De verkiezingsbijeenkomst staat zoals bekend gepland voor 19 april aanstaande in de kathedrale kerk aan de Kinderhuissingel te Haarlem. Er wordt om 10.00 uur begonnen met een eucharistieviering, waarna de stemming zal plaatsvinden. Iedereen is daar van harte welkom.
Zie ook eerder geplaatst bericht.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 april 2008