Groei steunen

Het is wel leuk om de opdracht te krijgen te moeten groeien, maar hoe pak je dat dan aan? Hoe gaat het in andere parochies? Zijn er methoden of ideeën bruikbaar?

De consulent Kerkopbouw ontwikkelde de eerste uitgave van materiaal voor de zogeheten Cahiers Parochieontwikkeling. De klapper met de eerste bijdrage werd onlangs aan de pastores en parochies verstrekt. 

De map bestaat uit de onderdelen: Groei impulsen (theorie), Instrumenten (werkvormen), Snapshots (praktijkverhalen), Achtergronden en Nieuwtjes.
In mei a.s. verschijnt de tweede aflevering met nieuwe modellen en voorbeelden uit de praktijk.

Met de uitgave van de Cahiers biedt het Collegiaal Bestuur een handreiking aan de pastores en parochies als concrete uitvoering van het beleid Uitzicht op groei, zoals dat vorig jaar werd vastgesteld.

De inleiding en de inhoud van het eerste cahier is ook te downloaden. De klapper met inhoud is tevens te bestellen bij het Bisschoppelijk Bureau te Amersfoort (25 euro voor klapper en komende bijdragen).

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 april 2008