Geïllustreerd lexicon van Religieus Erfgoed

Vanmorgen wordt in de Grote Kerk te Breda het handboek van het religieus erfgoed, geschreven door d

r. Mieke van Zanten, gepresenteerd. Deze nieuwe uitgave van de SKKN (Stichting Kerkelijk Kunstbezit) is uitgegeven bij de Walburg Pers. 
Dit lexicon is een vrucht van samenwerking tussen Nederland en België.

Mieke van Zanten werkte verschillende jaren aan deze lexicon. Zij maakt deel uit van de O.K. Bisschoppelijk Commissie voor de Pretiosa en is tevens lid van het bestuur van de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Oud-Katholieke Kerk.

De presentatie is een gezamenlijke activiteit van de SKKN en het bestuur van het themajaar “2008 Jaar van het Religieus Erfgoed”.

Het eerste encyclopedische overzicht van religieus erfgoed in de Lage Landen. Uitgave onder auspiciën van de SKKN. Prijs: 34,95 (intekenprijs) en 39,95 (vanaf 1 juli 2008). U tekent in door het intekenformulier te printen, in te vullen (klik op download.pdf) en op te sturen naar Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland, t.a.v. mw. Ria Reijerse, Mariahoek 16-17, 3511 LG, Utrecht. Na verschijning ontvangt u het boek thuis met factuur. De korting geldt tot 1 juli 2008. Uitg.mij. Walburg Pers, Zutphen 2008, gebonden, 312 pp., 900 ill. in kleur, ISBN 978.90.5730.522.1

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 april 2008