Pastoraal beroep – lusten en lasten

Met welke verwachtingen stap je de pastorale praktijk binnen en wat zijn de verwachtingen, die anderen van je koesteren.
Hoe zit het met de werkbelasting, de lusten en de lasten?

Het staat op 8 mei als agendapunt op de rol tijdens de jaarlijkse Provinciale Synode van de geestelijken, naast onderwerpen als het missionair kerk-zijn en liturgische zaken.

De eigen rol van de geestelijkheid in de grote of algemene synode wordt ook onder de loep genomen: is de betrokkenheid wel voldoende en kunnen de vacatures in de afvaardiging worden opgevuld? 
De geestelijken komen voor de laatste maal bijeen in het Conferentiecentrum O.L.V. ter Eem, het grote complex van de zusters in Amersfoort gaat de deuren sluiten.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 7 mei 2008