Armoederapport voor Staatssecretaris Aboutaleb

Op donderdag 26 juni zal in het Protestants Landelijk Dienstencentrum te Utrecht aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ahmed Aboutaleb, het rapport ‘Armoede in Nederland 2008’ overhandigd worden door Gerrit de Fijter, voorzitter van de Generale Synode van de PKN en Gerard de Korte, bisschop-referent voor kerk, samenleving en diaconie. Zij doen dit namens de gezamenlijke kerken.
De aanbieders van het rapport zullen samen met Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, in een gesprek ingaan op de taken van overheid en kerken bij armoedebestrijding.
Nieuw aan dit armoedeonderzoek is dat er niet alleen protestantse diaconieën aan hebben meegedaan, maar ook oud-katholieke en rooms-katholieke parochies, christelijke gereformeerde en remonstrantse diaconieën, caritas instellingen en vincentius-verenigingen. Hierdoor geeft het onderzoek een completer beeld van de kerkelijke hulpverlening in ons land dan in voorgaande jaren. Uit het onderzoek blijkt de betrokkenheid onverminderd groot te zijn: 76 procent van de kerkelijke organisaties is betrokken bij de ondersteuning van mensen met acute financiële problemen.
Namens de Oud-Katholieke Kerk van Nederland zal priester Rudolf Scheltinga, lid van het Collegiaal Bestuur, aanwezig zijn bij de presentatie van het rapport.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 24 juni 2008