Verrassend aantal relieken in Utrechtse Kathedraal

Op maandag 23 juni werd ’s middags tijdens een feestelijke bijeenkomst het eerste exemplaar van: ‘Stof zijt gij…’ Een deelinventarisatie van de reliekschat van de oud-katholieke Gertrudiskathedraal te Utrecht’, geschreven door kunsthistorica Anique de Kruijf, overhandigd aan de Aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr Joris A.O.L. Vercammen.Aartsbisschop Joris en Anique met het boek
In haar boek beschrijft Anique de Kruijf de reliekschat met de nadruk op de relieken uit de middeleeuwen.
Zij schetst een kader: een kennismaking met de kathedraal en een inleiding over het middeleeuwse reliekbezit zodat de lezer kennis heeft van de achtergronden van deze historische objecten.

Diezelfde middag werd de tentoonstelling ‘Open altaren’ geopend door emeritus-pastoor J.N. van Ditmarsch. Voor hem was deze dag extra feestelijk. Het was namelijk op de dag af 45 jaar geleden dat hij tot priester werd gewijd door mgr. Andreas Rinkel in de kathedrale kerk van Ste. Gertrudis in Utrecht.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een selectie van de ruim 1700 relieken van de kathedraal voor het publiek tentoongesteld wordt.
De presentatie van deze middag was in handen van Sicco Claus, daarnaast werd de middag opgeluisterd met orgelspel door Eveline M. Jansen.
Na afloop was er gelegenheid het boek te kopen en te laten signeren door de schrijfster.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 25 juni 2008.