Bezinning op priesterlijke spiritualiteit

Dinsdag 10 juni kwamen de geestelijken van het Haarlems bisdom aangevuld met twee in het bisdom woonachtige kanunniken bijeen in het doopsgezind broederschapshuis in Schoorl. Doel van de bijeenkomst was een bezinning op de priesterlijke spiritualiteit, op het eigene en bijzondere van het werk van de pastor.
Op een gewone vergadering van de Haarlemse geestelijkheid blijft er voor dit soort vragen vanwege de zakelijke agenda vaak niet voldoende ruimte over terwijl het goed is om als naaste collega’s ook daarover te kunnen spreken. Als inleider kon de emeritus Aartsbisschop van Utrecht, mgr.dr.A.J.Glazemaker, aangetrokken worden. Hij voerde de deelnemers aan de hand van een boek van Tom Naastepad door de brief aan de Efeziërs.
Er was deze dag ook ruimte voor gesprek en een wandeling door de duinen. Of en hoe deze geslaagde dag een vervolg gaat krijgen, zal nog nader afgesproken worden.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 24 juni 2008.