Zetel nieuwe bisschop

Op woensdag 2 juli a.s. zal de Bisschop van Haarlem, Dirk Jan Schoon, zijn zetel in bezit nemen tijdens een vesper in de kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria aan de Kinderhuissingel te Haarlem. Aanvang: 19.30 uur.
Een ieder is van harte welkom!

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 juni 2008.