Dr. Mattijs Ploeger legt uit

Ma

andag 16 juni jl is pastoor Mattijs Ploeger in Utrecht gepromoveerd. De titel van zijn proefschrift luidt: ‘Celebrating church. Ecumenical contributions to a liturgical ecclesiology‘.

Pastoor Ploeger hechtte er grote waarde aan om in voor een ieder begrijpelijke taal te antwoorden op de vragen die hem gesteld werden. Met aan zijn zijde de paranimfen Harald Munch en Bernd Wallet werd hem het doctoraat in de theologie toegekend.

Onder de vele gasten waren collegae uit binnen- en buitenland, parochianen en de beide bisschoppen.
Vanavond is een ieder van harte welkom in het Verenigingsgebouw van de parochie Egmond (ingang Julianastraat) waar Dr. M.Ploeger aan geinteresseerden, wederom in begrijpelijke taal, uit de doeken zal doen waar zijn proefschrift over gaat: het belang van de kerkdienst in ons dagelijks leven en niet alleen op zondagochtend. Aanvang: 20.00 uur.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 juni 2008.