SMS-en met God en op zoek naar de bisschop!

Zaterdag 14 juni jl. vond in Haarlem de jaarlijkse jongerendag van het bisdom Haarlem plaats met als thema ‘In gesprek met God’.
De jongeren begonnen de dag met het beschilderen van een spiegel met een gebed of wens voor de toekomst, het versieren van kaarsen of het maken van een kompas of identiteitskaart.

Daarna werd een labyrint door de kerk gevolgd. Via een MP3-speler vertelde een stem wat je onderweg kon doen. Dat varieerde van het buitensluiten van het geluid van kookwekkers (dat viel niet mee!) en het op een schoolbord schrijven waar je spijt van had en dit daarna weer uitwissen tot het sturen van een sms-je naar God. Dit bericht kwam in een hemelse inbox terecht. Na het labyrint vertelden de aanwezige pastores het verhaal van Samuel die de stem van God niet herkende en werd met elkaar gesproken over hoe je God dan eigenlijk wel herkent.

Na de lunch was er een speurtocht door Haarlem op zoek naar de bisschop. Die werd uiteindelijk gevonden in de grote kerk. Tijdens de kerkdienst die volgde werden de sms-jes uit de hemelse inbox voorgelezen. De zeer geslaagde dag werd afgesloten met een picknick!

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 18 juni 2008.