14e Lambeth Conference

Woensdag 16 juli a.s. gaat voor de veertiende keer de Lambeth Conferentie van start. Eens in de tien jaar komen bisschoppen uit de gehele Anglicaanse wereldkerk op uitnodiging van de Aartsbisschop van Canterbury samen om de koers voor de komende jaren uit te zetten. Het thema is dan ook niet voor niets de missionaire presentie.

Zo’n 800 bisschoppen bevolken de komende weken de campus van de universiteit van Kent te Canterbury en dat aantal wordt nog aangevuld met oecumenische vertegenwoordigers en bisschoppen van die kerken, waarmee de Anglicanen een bijzondere kerkelijke relatie onderhouden, zoals de oud-katholieke.
De Aartsbisschop van Utrecht, mgr.dr.Joris A.O.L.Vercammen, zal de komende twee weken in Canterbury zijn. Daarna neemt de Duitse bisschop J.Vobbe het stokje over. Bisschop Joris zal zo mogelijk zijn impressies van de conferentie geven op deze website.

De Anglicaanse wereldkerk heeft de laatste jaren te kampen met grote interne spanningen. Onderwerpen als het openstellen van het ambt voor vrouwen en de kijk op de homoseksuele medemens laten grote verschillen in opvatting zien tussen conservatieve en meer progressieve bisschoppen, tussen de kerkprovincies van Noord en Zuid.

Drs.Wietse van der Velde schreef voor het blad De Oud-Katholiek recent twee artikelen over de stand van zaken in de Anglicaanse wereldkerk, die licht bewerkt en samengevoegd, hier te lezen zijn.

Meer informatie valt ook te vinden op de officiele website van de Lambeth Conferentie.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 14 juli 2008