Berichten uit Taizé

Vrijdag 11 juli jl. kwam in Amersfoort een achttal jongeren uit verschillende parochies samen met de jeugdwerker Angela Berben om zich voor te bereiden op hun reis naar Taizé.
Na een gezamenlijke maaltijd volgde een eenvoudige eucharistieviering met Taizé-liederen en meditatieve voorbeden o.l.v. de pastoor van Amersfoort. Tot slot werd door de pastoor de reiszegen gegeven. 
De groep ging bijtijds naar bed om op zaterdagmorgen uit Utrecht met de pendelbus naar Taizé te vertrekken.

De eerste reacties uit Taizé van Angela:
 
Zaterdagmorgen vertrokken we dan met de bus naar Taize. Onze chauffeurs heetten Mustafa en Sayd. Ze wisten niet hoe ze Taizé moesten uitspreken, ze wisten ook niet waar het was en ze hadden geen idee waarom mensen daar graag naar toe wilden. We hadden een goede reis met af en toe een korte pauze. 

In Taizé werden we welkom geheten door broeder Jasper. We kregen eerst te eten en daarna wat meer informatie. Het was al donker toen we de tenten nog moesten opzetten. Dat was een hele klus. Daarna gingen we naar de kerk om te kijken wat daar was. Er zaten ongeveer 200 mensen te bidden en te zingen. Het was heel bijzonder om mee te maken. Daarna zijn we gaan slapen om een paar uur later ruw gewekt te worden door de regen, die onbarmhartig op het tentzeil beukte. 

Zondagmorgen zijn we naar de kerk geweest. Het was een eenvoudige dienst met veel zingen en bidden. Nu zit ik voor mijn tent te schrijven. Het regent gelukkig niet meer. Maartje en Alja hebben zich aangeboden om de Litouwers welkom te heten. Een paar anderen doen corvee en Ayda ligt nog wat bij te slapen. 

En van Nina:

Maandag was het lekker warm, we hadden eerst een dienst en daarna gespreksgroepen. Het is best eng om engels te praten maar het went wel en al snel kun je over persoonlijke dingen praten. We hebben ook nog overlegd over de presentatie die we moeten maken. Toen was er thee met veel suiker, niet echt lekker. Gegeten en naar de kerk geweest. Daarna zijn we naar Oyak geweest om feest te vieren. 

Dinsdag is mijn lieve broertje jarig. Hij is 18 geworden. Na eindelijk weer eens warm te hebben gedoucht gingen we naar de dienst. Daarna volgde het ontbijt en de gespreksgroep. We hebben gepraat over de vraag “wie is God?”
’s Middags moesten we werken: joepie, de wc’s professioneel schoon maken (dit wordt ons beroep). Na  heel wat wc’s te hebben gezien hebben we bij onze tent jongleren geleerd van Klara (niet met knotsen maar met Henry’s). Daarna hebben we een snelle cursus yoga gedaan onder leiding van Ayda. Snel naar het eten en weer naar de kerk.  Na afloop samen met Ayda naar Oyak gelopen om te proberen een feestje te bouwen. Maar onze Nederlandse vriend was er niet, dus dat feestje is niet helemaal gelukt. Uiteindelijk zijn we maar naar de tent gegaan om te slapen. 

Een wat ongebruikelijke gebedshouding

(wordt vervolgd)
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 juli 2008