Buren zoeken stafmedewerker

Samen Kerk in Nederland (SKIN), gevestigd te Amersfoort,  is een vereniging van kerken en geloofsgemeenschappen uit Azië, Afrika, Midden- en Zuid Amerika en Europa. Gezamenlijk zoeken de lidkerken in Nederland hun plaats opdat zij ten volle kerk kunnen zijn binnen de Nederlandse samenleving. Zij inspireren elkaar bij processen van migratie en inburgering. SKIN vervult daarmee een brugfunctie naar kerk en samenleving in Nederland. Momenteel zijn er 66 kerken en geloofsgemeenschappen aangesloten bij SKIN.

Ter ondersteuning van de organisatie en het bureau zoekt men nu een stafmedewerker (V/M) voor 18 uur per week.
Een unieke functie om in contact te komen met het brede palet van kerken en groepen van immigranten in Nederland.
Wie denkt dat de kerk in Nederland ophoudt bij de Remonstranten of Oud-Katholieken heeft het mis. De Geest waait veelkleurig en enthousiast.

Lees verder voor de advertentie van SKIN.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 18 augustus 2008