Wereldraad van Kerken 60 jaar

Nadat eerder de Nederlandse Raad van Kerken een lustrum mocht vieren is het nu de beurt aan de Wereldraad van Kerken. Enkele enthousiaste oecumenische mensen, onder wie Frans Bouwer uit Voorburg, hebben het initiatief genomen voor de herdenking van 60-jaar Wereldraad.

Op 22 augustus organiseren zij een besloten bijeenkomst in de Nieuwe Kerk, de plaats waar de Wereldraad in 1948 begon. Zij presenteren daar het boek getiteld ‘The Ecumenical Movement at the Crossroads’. De ondertitel is: ‘After Sixty Years: What does ‘Amsterdam 1948′ mean for us today?’ De koningin krijgt het eerste exemplaar. Namens de Oud-Katholieke Kerk zal de aartsbisschop van Utrecht aanwezig zijn in de Nieuwe Kerk.

Bron: Raad van Kerken
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 augustus 2008