Gebeden gezocht

De Raad van Kerken vraagt gebeden in te sturen. Een deel van de teksten komt gebundeld op de website van de Raad. Sommige gebeden zullen mogelijk ook op schrift beschikbaar komen of in diensten worden gebruikt. Bezoekers kunnen de site raadplegen en gebeden overnemen voor eigen diensten, samenkomsten of voor persoonlijk gebed.

Met de actie vestigt de Raad de aandacht op de week van gebed voor eenheid, die plaatsvindt van 18 tot 25 januari 2009. De inventarisatie van gebeden is bedoeld als service van de Raad voor kerken en personen. Mensen kunnen via de gebeden kennisnemen van wat mensen zelf aan gebeden maken. De Raad hoopt met de uitnodiging mensen uit te dagen eigen gebeden te formuleren en er mee naar buiten te treden.

Ingezonden gebeden moeten aan de volgende eigenschappen voldoen:

  • gebeden moeten tussen de 50 en 350 woorden bevatten;
  • tekst mag geïnspireerd zijn op bestaande teksten of gebeden, maar de tekst moet qua verwerking  eigen werk zijn;
  • gebeden moeten passen in de rubriek: voorbeden, gebed om Gods Geest, Kyrie, lofprijzing of persoonlijk gebed;
  • teksten moeten voorzien zijn van naam en plaatsnaam.

Degene die een gebed inzendt, stemt automatisch in met het gratis beschikbaar stellen door de Raad van het gebed voor een breder publiek onder vermelding van naam en plaats. Per persoon zal per rubriek niet meer dan één gebed worden opgenomen.

Het bureau van de Raad van Kerken selecteert de gebeden. Er wordt niet gecorrespondeerd over afzonderlijke inzendingen. Het bureau informeert in het algemeen via de website over de voortgang van het project.

Zie de website van de Raad en een voorbeeld van gebed.

Bron: Raad van Kerken in Nederland
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 augustus 2008

<