Leken vanaf morgen in forum bijeen

Jaarlijks ontmoeten geïnteresseerde en geëngageerde leken elkaar met het doel andere landen en andere oud-katholieke gemeenten te leren kennen. Het lekenforum vindt afwisselend plaats in Zwitserland, Nederland, Oostenrijk, Tsjechië en dit jaar in Duitsland, in de abdij St. Severin, een oecumenisch klooster. De abdij en de orde zijn lid van de Oud-Katholieke Kerk in Duitsland.

Het lekenforum, met het thema “Spiritualiteit beleven” vindt dit jaar van 13 t/m 17 augustus plaats. Het gaat bij het thema spiritualiteit om de persoonlijke relatie tot het onbegrijpelijke, dat beter te benaderen is in oefeningen en in het praktische doen dan in woorden.

Bernardin Schellenberger, voormalig trappistenmonnik, laat de deelnemers kennismaken met eenvoudige oefeningen uit verschillende tradities om lichaam en ziel te laten ademen in een ingewikkelde wereld. Verder bestaat de mogelijkheid het dagelijkse leven van de monniken mee te beleven of een introductie in kloostergezang, kalligrafie of schilderen te krijgen, die uitgediept kan worden in een verlengingsweek.

Abt pater Klaus geeft uitleg bij genezende kruiden uit de kloostertuin. In de feestelijke dienst met bisschop Joachim Vobbe zullen kruidenbosjes en genezing het thema zijn. Er is ook gelegenheid voor kennismaking met de omgeving en met enkele parochies: de parochie Kaufbeuren-Neugablonz heeft de deelnemers uitgenodigd voor een tocht naar de koningssloten en leden van de parochie München verzorgen een rondleiding in München.

De Nederlandse delegatie is op het laatste moment wat kleiner geworden doordat twee deelneemsters wegens ziekte moesten afhaken.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 augustus 2008