Beeldenstormers en bruggenbouwers

Aartsbisschop Joris spreker op symposium

De toekomst van de religie is de titel van het symposium dat op donderdag 11 september 2008 in de Domkerk in Utrecht zal worden gehouden. Het symposium wordt belegd ter ere van de presentatie van het boek Beeldenstormers en bruggenbouwers. Canon van de Nederlandse religiegeschiedenis.
 
In het voorjaar van 2007 stelde het opinieblad VolZin in samenspraak met de Vereniging van Nederlandse Kerkgeschiedenis de canon van de Nederlandse religiegeschiedenis op, bestaande uit 25 vensters. Kerkhistoricus, theoloog en VolZin-columnist Willem van der Meiden schreef bij ieder venster een tekst over het thema van het venster die gepubliceerd werd in VolZin. In samenwerking met Uitgeverij Meinema is het aantal vensters uitgebreid tot 33 en gebundeld en uitgegeven. Tijdens de bijeenkomst op 11 september zal het eerste exemplaar overhandigd worden aan VNK-bestuurslid Mirjam van Veen.

Symposium
In Beeldenstormers en bruggenbouwers geeft Willem van der Meiden niet alleen een handzaam overzicht van wat eigenlijk iedereen in Nederland zou moeten weten van onze religieschiedenis, maar biedt ook inspiratie voor de toekomst. Vandaar dat de boekpresentatie vooraf wordt gegaan door een symposium dat luistert naar de titel De toekomst van ons religieuze verleden. Hoofdspreker is mgr.dr. Joris Vercammen, oud-katholiek aartsbisschop en in dit ambt naar oud-katholieke telling de 83ste opvolger op de Utrechtse bisschopszetel van de belangrijkste kerkstichter van de Lage Landen, Sint Willibrord. Andere sprekers zijn Tamarah Benima, rabbijn, publicist en columnist van VolZin, en dr. Joep de Hart, senior onderzoeker van het Sociaal en Cultureel Planbureau en co-auteur van God in Nederland. Hoofdredacteur Jan van Hooydonk spreekt een openingswoord. Desiree Berendsen, kerkelijk-cultureel werker van de Domkerk, presenteert de bijeenkomst. Domorganist Jan Jansen speelt muziek uit de Nederlandse kerkmuziekgeschiedenis.

Tijd en plaats
Het symposium en de boekpresentatie vinden plaats op donderdag 11 september van 19.30 tot 21.00 uur in de Domkerk te Utrecht. De kerk gaat open om 19.00 uur; na afloop is er gelegenheid het glas te heffen. Opinieblad VolZin, Uitgeverij Meinema, de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis en de Domkerk heten alle belangstellenden van harte welkom. Aanmelding vooraf is niet nodig. Deelname is gratis. Na de presentatie zal het boek Beeldenstormers en bruggenbouwers verkrijgbaar zijn. Lezers van VolZin krijgenop vertoon van een reductiebon een korting van € 3,00. Deze bon zal worden afgedrukt in VolZin van 5 september aanstaande.

Bron: Volzin
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 7 augustus 2008