De Heer heeft grote dingen aan mij gedaan

Maria in het oud-catholicisme

Dit citaat uit het Magnificat (Lofzang van Maria) is het thema van de Internationale Oud-Katholieke Theologenconferentie. Welke rol en betekenis heeft Maria in de Oud-Katholieke Kerk. Deze vraag wordt ook vaak gesteld door andere kerken.

Tijdens de conferentie worden diverse beschouwingen gegeven door o.a. door prof. Günther Esser uit Bonn en prof. Angela Berlis uit Utrecht. Hier wordt een Anglicaanse bijdrage tegen aangelegd.
Aan de orde komt ook de praktijk van de Mariadevotie, die nog al eens kan afwijken van de theologische inzichten.

De conferentie opent op maandag 25 augustus en wordt op vrijdag 29 augustus besloten.
De locatie is Neustadt in Duitsland.
Uit Nederland komt een tiental deelnemers.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 augustus 2008