IKON kijkt terug

Op 22 augustus werd namens een aantal ‘oecumenische vrienden’ een jubileumboek van de Wereldraad van Kerken aangeboden aan Koningin Beatrix in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Op dezelfde plaats waar 60 jaar geleden de Wereldraad werd opgericht door, onder anderen, de Nederlands-hervormde predikant dr. Visser ’t Hooft.

Het jubileum is aanleiding voor IKON-televisie om terug te kijken op de geschiedenis van de oecumene: wat zijn de hoogte- en dieptepunten van de afgelopen 60 jaar? Is er toenadering ontstaan met die andere grote Wereldkerk, de rooms-katholieke? Waaruit blijkt nu, in 2008, het elan waarmee in de jaren 60 de ontwikkelingshulp op de kaart werd gezet. Hoe staat het met het engagement dat in het verleden massa’s mensen op de been bracht in de strijd tegen kernbewapening, apartheid en andere politieke kwesties?

De IKON ging met de kleinzoon van Visser ’t Hooft naar het oecumenisch centrum van de Wereldraad in Genève en sprak met onder anderen voormalig medewerker van de Wereldraad Albert van den Heuvel en de huidige vertegenwoordiger van de Protestantse Kerk in Nederland in de Wereldraad, Marloes Keller.

Samenstelling en regie: Marijke Vreeburg; redactie: Marijke Vreeburg, Witho Oost; productie: Yvonne Clement; eindredactie: Ida Overdijk

IKON-televisie
Zondag 24 augustus 2008
Nederland 2

11.00 – 11.30 uur: