Adelbertus 40 jaar

Ruim veertig jaar geleden besloot IJmuiden om naast de Engelmundusparochie een tweede parochie met eigen kerkgebouw op te zetten, het werd de Adelbertusparochie aan de Sparrenstraat.

IJmuiden is de enige plek in Nederland waar nog steeds twee parochies naast elkaar kunnen voortbestaan. In Rotterdam waren er oorspronkelijk ook twee en in Utrecht zelfs drie, maar die werden in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw samengevoegd.

In IJmuiden echter bestaan de beide parochies tot op de dag van vandaag naast elkaar, ook al is er op een aantal terreinen een goede samenwerking.

De Adelbertus viert nu dat het kerkgebouw veertig jaar geleden werd ingewijd door mgr. G. A. van Kleef, die een jaar daarvoor tot bisschop van Haarlem was gekozen.

Op zondag 12 oktober wordt om 10.00 uur de feestweek geopend met een eucharistieviering met medewerking van een jeugdkoor.
Aansluitend is de opening van de tentoonstelling over de geschiedenis van de parochie, samengesteld door de Historische Kring.

Op woensdag 15 oktober wordt om 19.30 uur de Vespers van de verjaardag van Kerkwijding gezongen en vindt de aanbieding van een geschenk aan de parochianen plaats. Aansluitend de vertoning van de film van J.Visser van de bouw van de kerk.

Zaterdag 18 oktober brengt de parochie een bezoek aan de Sint Adelbertusabdij in Egmond-Binnen en wordt afgeloten met een buffet in het eigen kerkelijk centrum.

Zondag 19 oktober om 15.00 uur ter afsluiting een pontificale eucharistieviering en receptie in De Abeel.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 25 augustus 2008