Blaise Pascalprijs uitgereikt

Record aantal inschrijvingen aan het Seminarie – Blaise Pascal-prijs voor prof. Urs von Arx

Prof.Urs von ArxDe Seminariedag – de traditionele opening van het nieuwe academische jaar van het Oud-Katholiek Seminarie – stond op zaterdag 27 september geheel in het teken van de Blaise Pascalprijs die aan de Zwitserse hoogleraar dr. Urs von Arx werd toegekend.

Na de opening door de voorzitter van het Curatorium van de Stichting Oud-Katholiek Seminarie, dr. Henk Jenner, memoreerde de rector, prof. dr. Angela Berlis, kort enkele belangrijke gebeurtenissen uit het leven van het Seminarie van het afgelopen jaar. Een dieptepunt was het overlijden van de docent voor systematische theologie, mgr. Dr. Bert Wirix-Speetjens. Mevr. Marijke Nijman-Smits beëindigde in juni j.l. haar werkzaamheden als administratief secretaris; docentencollege en Curatorium dankten haar voor de bewezen inzet gedurende de afgelopen ruim vijf jaar. Tenslotte  wees de rector op het record aantal inschrijvingen van 14 studenten en 5 toehoorders in dit studiejaar.
 

Prof.Jan VisserIn zijn laudatio aan het adres van prof. Von Arx beschreef em. prof. dr. Jan Visser kort het theologisch oeuvre van de laureaat en zijn betekenis voor de oud-katholieke theologie en kerk. Leden van de jury, onder wie ook de insteller van de prijs, mr. Rob van de Water, overhandigden daarna de de oorkonde, de penning en het bij de prijs behorende geldbedrag. In de oorkonde staat de reden voor de toekenning van de Pascalprijs aan Von Arx: “zijn wetenschappelijke inzet om in het kader van het beraad met de Anglicaanse Kerkgemeenschap en de dialogen met de Orthodoxe Kerken en de Rooms-Katholieke Kerk de ecclesiologische identiteit van de Oud-Katholieke Kerken steeds opnieuw te actualiseren en te verwoorden.”

Daarna hield de laureaat een lezing waarin hij duidelijk maakte dat de doop niet los te zien is van de gehele christelijke initiatie, waartoe naast de doop ook het vormsel en de eerste communie behoren. Dat kerken elkaars doop erkennen kan daarom geen eindpunt zijn. (De lezing wordt t.z.t. gepubliceerd. Een Nederlandse versie van de gesproken tekst is nu reeds beschikbaar.)

In aansluiting op de lezing werd het nieuwste deel van de Seminariereeks, de in 2007 door prof. Ellen Weaver-Laporte uit Parijs gehouden Quasimodolezing over “The Message of Port-Royal for Our Godless World” gepresenteerd. De eerste twee exemplaren werden aan de voorzitter en secretaris van de Verenigde Studiefondsen, Kan. Jan Kinneging en mevr. Eveline Jansen, overhandigd. De muzikale  intermezzi werden door Toon Renssen, Viola da Gamba, uit de parochie Den Haag verzorgd.

In de zonnige binnenhof van het parochiecentrum van de H.H. Anna en Maria te Haarlem werd vervolgens de receptie gehouden waarbij de rond 50 aanwezigen ruim gelegenheid hadden om de laureaat te feliciteren en met de nieuwe en oude studenten van het seminarie kennis te maken.

Tekst: A. Berlis
Foto’s: Peter Feenstra

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 29 september 2008