Hugo Kotestein oorkonde voor de Oude Katholieke Kerk in Oudewater

Op vrijdagmiddag 26 september zal de Hugo Kotestein-oorkonde door wethouder Tim Smelik van Oudewater worden uitgereikt aan de Oud Katholieke Kerk in Oudewater. Reden van toekenning is dat met het restaureren van de tuin en pastorie en het in stand houden van de kerk in Oudewater het behoud van een belangrijk historisch, cultureel en religieus ensemble is gerealiseerd.

De vasthoudendheid van de betrokkenen, vindt de stichting Hugo Kotestein, is een voorbeeld voor anderen wat betreft de aanpak en resultaat. De Hugo Kotestein-oorkonde wordt eenmaal per jaar in het werkgebied van de stichting uitgereikt om de aandacht te vestigen op de activiteiten van particulieren of instellingen die tot het behoud van een historisch interessant monument hebben geleid.

De Oud Katholieke Kerk in de Leeuweringerstraat 12 is gebouwd op de plek waar voorheen een schuilkerk van de Katholieken heeft gestaan. De kerk en de daarnaast gelegen kosterswoning zijn in 1882 gebouwd. De kerk is gewijd aan Heilige Michael (patroonheilige van Oudewater) en Johannes de Doper.
Het teruglopen van het aantal leden en een minimaal kerkbezoek bemoeilijken het instandhouden van het gebouw.  De kosten voor onderhoud, verwarming en gebruik zijn hoog. Door de bijzondere inspanningen van verschillende mensen van de OKK wordt de financiële positie van de kerk versterkt door het openstellen voor toeristen, verhuur voor bruiloften en/of begrafenissen, concerten etc. incl. de nodige promotie.
Zonder deze activiteiten zou de kerk niet meer kunnen functioneren.
Niet alleen de kerk is bijzonder om te zien maar ook de aanwezige kunstschatten zoals schilderijen, altaar en een St. Michaelsbeeld uit 1850 door koster Cor van den IJssel aangeschaft en aan de kerk geschonken. 

De kerk is gedurende het seizoen dagelijks opengesteld voor publiek. Het afgelopen jaar bedroeg het aantal bezoekers van de kerk meer dan 5000. Er kan een kaarsje worden aangestoken en een vrijwillige bijdrage
geofferd.

De voormalige pastorie in de Leeuweringerstraat 10 is een statig herenhuis gebouwd in 1868, dat vroeger dienst heeft gedaan als pastorie van de daarnaast gelegen Oud Katholieke Kerk. Het pand heeft twee bouwlagen met een zolder onder een zadeldak. De zolderverdieping heeft drie vensters in de voorgevel waardoor het pand groter lijkt dan het in werkelijkheid is. Nadat het pand niet meer als pastorie werd gebruikt is het gebouw sterk verwaarloosd.
Binnen waren de gestuukte plafonds verlaagd en door achterstallig onderhoud en verwaarlozing was de algemene staat erbarmelijk.
Door het Collegiaal Bestuur van de landelijke kerk werd sterk aangedrongen op de verkoop van de pastorie en de daarbij behorende tuin. Pastoor Hans Lippe en het kerkbestuur hebben bijzondere inspanningen verricht om het pand voor de kerk te behouden. Een algehele restauratie volgde in 2007 en het pand is in appartementen verdeeld, waarbij de ruimten zoveel mogelijk in de oude stijl werden terug gebracht.
De benedenverdieping is nu verhuurd aan het VVV.

De historische pastorietuin achter de kerk en pastorie gelegen was in de loop der tijd totaal verwaarloosd en als zodanig niet meer herkenbaar. Daarbij was de tuin niet meer voor publiek toegankelijk. Cor van den IJssel en de wethouder hebben alles in het werk gesteld om de tuin weer in zijn oude glorie terug te brengen. De financiële middelen hiervoor waren echter bij de kerk niet beschikbaar. Na veel gesprekken met de wethouder en de raad bleek Oudewater bereid een bedrag van € 30.000,- beschikbaar te willen stellen om de tuin in de oude staat terug te brengen met behulp van de gemeentelijke plantsoenendienst. Daarbij moest de tuin voor publiek toegankelijk worden. Hiervoor werd een garage (bezit van de parochie) gesloopt om een doorgang van de straat naar de tuin te verkrijgen.  Op eigen initiatief heeft mevrouw Bets Zwart, van de Oud Katholieke kerk van Utrecht, een gietijzeren
beeld uit 1860 van St. Michael gekocht en laten restaureren om het een plaats te geven in de pastorietuin.
Men kan hier spreken van een wonderbaarlijke redding van de oude historische parochietuin.
De renovatie van de pastorietuin werd in het voorjaar 2007 afgerond en de officiële in gebruikstelling als stiltetuin vond plaats door emeritus bisschop mgr T.J. Horstman, oud pastoor van de parochie Oudewater en de toenmalige wethouder.

De uitreiking begint op 15.00 uur, er is daarna een rondleiding gepland.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 24 september 2008