Openingscollege te Haarlem

Traditiegetrouw wordt het studiejaar van het Oud-Katholiek Seminarie geopend met een bijzonder openbaar college.
Op zaterdag 27 september a.s. wordt dat college verzorgd door prof. dr. Urs von Arx uit Bern. Zijn college draagt de titel:
Taufanerkennung und Kirchengemeinschaft. Inwieweit folgt das eine aus dem andern? 
(Nederlandse vertaling is beschikbaar)

Aan professor Urs von Arx is de Pascalprijs toegekend, die op de Seminariedag aan hem zal worden uitgereikt.
De prijs wordt uitgereikt aan diegenen, die een belangrijke wetekschappelijke bijdrage op oud-katholiek terrein hebben geleverd en bekendheid genieten in de universitaire wereld. De prijs bestaat uit een bronzen penning, een bescheiden geldbedrag en een oorkonde.

Prof.Urs von Arx doceerde tot dit jaar jaar Nieuwe Testament, Homiletiek en Geschiedenis van het oud-katholicisme aan de Universiteit van Bern. Hij verrichtte ook veel advieswerk voor de Internationale Bisschoppen Conferentie en is eindredacteur van het Internationaal Kerkelijk Tijdschrift (IKZ).

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt het openingscollege niet in Amersfoort, maar in de Oud-Katholieke Kerk van de H.H. Anna en Maria aan de Kinderhuissingel te Haarlem gegeven.
Het college begint om 14.30 uur en de dag wordt besloten circa 17.30 uur.
Een ieder is van harte welkom.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 september 2008