Lectoren op herhalingsoefening

Op 4 oktober aanstaande is de jaarlijkse terugkomdag van de lectoren.

De lectoren gaan aan de slag met de structuur van de overweging.
In de lectorencursus, die deze zomer werd afgerond,  heeft Peter Feenstra de werkwijze uit de doeken gedaan, die hij ontleent aan een leerpsychologisch model dat in Duitsland en in de Verenigde Staten verder ontwikkeld is.
Deze opzet gaat ervan uit dat het communicatieve proces van een overweging wint als je als schrijver er bewust structuur in aanbrengt.

Peter Feenstra zal niet alleen iets over deze structuur vertellen, maar ook een stap-voor-stap methode aanreiken om een overweging op deze wijze te schrijven. De lectoren gaan zelf aan de slag met deze methode door een schets van een overweging te ontwerpen.
De nieuwe lectoren hebben deze methode al gehad, maar ook voor hen is een opfrisser en een gezamelijke oefening zinvol.
 
De terugkomdag wordt gehouden op zaterdag 4 oktober in het Kerkelijk centrum aan de Kinderhuissingel 76 te Haarlem.
Opgeven graag bij Peter Feenstra.


Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 25 september 2008