Religieuze leiders roepen op tot grondige aanpak milieuprobleem

Vertegenwoordigers van 26 verschillende religieuze stromingen roepen in een klimaatmanifest westerse landen op tot een snelle en ingrijpende vermindering van de uitstoot van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.

Van 27 tot 30 november waren in Uppsala, Zweden, de vertegenwoordigers van 26 religies bijeen om te discussiëren over de aanpak van het milieuprobleem, want “het milieu is een spirituele dimensie in veel religies”, aldus één van de vertegenwoordigers.

De bijeenkomst resulteerde in het opstellen van een manifest, het Uppsala Manifest, waarin de vertegenwoordigers regeringen van westerse landen oproepen meer te doen voor het milieu. De opstellers van het manifest zijn het er over eens dat vooral het welvarende Westen in de positie verkeert om het milieuprobleem doeltreffend aan te pakken.

Het manifest werd ondertekend aan de vooravond van de start van de twaalf dagen durende VN-klimaatconferentie. Tijdens deze conferentie zullen politieke leiders met elkaar spreken over een opvolging voor het protocol van Kyoto. Het Uppsala-manifest roept de politieke leiders op om tijdens deze conferentie overeenstemming met elkaar te vinden in de strijd voor een beter milieu.

Het manifest is ondertekend door vertegenwoordigers van het christendom, boeddhisme, islam, taoïsme, jodendom en het sikhisme.

Bron: IKON-E.J. Tillema