Leerhuis voor lectoren

De Stuurgroep Lectoren heeft opnieuw twee toerustingavonden georganiseerd voor lectoren en andere belangstellenden in het vroege voorjaar.

De serie van twee avonden wordt zowel in Amersfoort als in Haarlem gegeven.

Dr. Luc De Saeger, onderzoeker aan de Katholieke Universiteit te Leuven, verzorgt twee avonden.
De eerste avond heeft als thema: Paulus de theoloog. Aandacht voor zijn theologie, christologie, herinterpretatie van de joodse bijbel, en zijn joodse en hellenistische wijze van argumenteren.

De tweede avond heeft als thema: Paulus de gemeenteopbouwer. De ecclesiologische opvattingen van de apostel en zijn aanpak van praktische problemen.

Locatie: Amersfoort, gebouw Oud-Katholieke Kerk, Kon.Wilhelminalaan 3. Avond van 11 en 25 maart 2009
Locatie: Haarlem, complex Kathedrale Kerk, Kinderhuissingel 78. Avond van 12 en 26 maart 2009.

Kosten: nihil. Opgave vooraf graag bij het Bisschoppelijk Bureau.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 3 december 2008