Clustermunitie op de terugtocht

Minister Verhagen heeft vandaag 3 december in Oslo zijn handtekening gezet onder het clustermunitieverdrag.  Achttien van de 26 NAVO-lidstaten hebben het verdrag ondertekend. De Verenigde Staten, Rusland, India en Israël waren daar niet bij. Desondanks viert Miriam Struyk, die namens de Nederlandse Clustermunitie Coalitie in Oslo is, de ondertekening als een overwinning.

“Dit verdrag stigmatiseert het gebruik van dit type wapen ook voor de niet-ondertekenaars. Dat was ook zo bij het Landmijnenverdrag. Landen zoals de Verenigde Staten, Rusland en Israël riskeren veroordeling door de rest van de internationale gemeenschap als ze clusterbommen gebruiken,” zegt Struyk.

Verhagen benadrukte in zijn toespraak het stigmatiserende effect dat uitgaat van het verdrag. “Hele gemeenschappen zijn ontwricht door onontplofte bommen. Daar maken we nu samen een einde aan.” Verder noemde hij de tragische dood van cameraman Stan Storimans die 12 augustus in Gori, Georgië gedood werd door een Russische clusterbom. Hij riep zowel Georgië als Rusland en alle andere niet-ondertekenaars op het verdrag te ondertekenen. De Minister kende Stan persoonlijk van een reis naar Afghanistan.

“Dit verdrag bewijst wat er bereikt kan worden als staten en maatschappelijke organisaties samenwerken,” vindt Struyk.  Het is nu aan de nationale overheden om de daad bij het woord te voegen en hun verplichtingen ook echt na te komen.” Voor de inwerkingtreding van de Conventie zijn dertig ratificaties nodig.

De Conventie over Clustermunitie zet de hoogste standaard binnen het internationale recht tot nu toe wat betreft hulp aan slachtoffers en hun gemeenschap. Het verplicht landen om hun voorraden binnen acht jaar te vernietigen en om getroffen gebieden binnen tien jaar te ruimen. Nederland zegde toe direkt te ratificeren en is al begonnen met het vernietigen van de voorraden. Staten moeten bovendien jaarlijks rapport uitbrengen over de voortgang.

Miriam Struyk is medewerker van IKV Pax Christi en tevens woordvoerder van de Nederlandse Clustermunitie Coalitie die bestaat uit Oxfam Novib, UNICEF, Amnesty International en Stichting Vluchteling.

Bron: IKV Pax Christi
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 3 december 2008