Meedoen, een kenmerk van spiritualiteit

Groeien tot
Een weg gaan
Meedoen met
Uitgenodigd worden
Verzoenen

Woorden die klonken in Wahlwiller tijden de spirituele werkplaats, die georganiseerd was van 16 t/m 18 januari door de Werkgroep Sint Willibrord. Onder leiding van bisschop Joris Vercammen en met verhalen uit heden en verleden werd de oud-katholieke spiritualiteit onder de loep genomen.
Een heel gemengd gezelschap van nieuwe en oude oud-katholieken vond iets van de eigen spiritualiteit terug in deze verhalen. Soms als aha, staat de O.K. kerk daar voor en soms “aha, ja nu weet ik waarom ik zo denk als dat ik denk.

Hedendaags geloven en beleven van het geloof met illustraties uit het verleden, die niet ouderwets maar heel actueel zijn.
Participeren is het werkwoord waar het over gaat. Meedoen met God in deze wereld. Meedoen met de kerk en ook meedoen in deze wereld op allerlei gebied. Opkomen voor de kwetsbare mens, onrecht aan de kaak stellen en naast de mensen gaan staan in heel het kwetsbare leven, in deze meedogenloze wereld. Jezus navolgen in zijn mededogen voor mensen, mee kwetsbaar zijn.
Vanuit de kerk op zondag waar je mag ervaren dat je door de Heer zelf wordt uitgenodigd met al je kwetsbaarheid aan zijn tafel, om dan in de week deze verbondenheid uit te dragen in je dagelijks leven. Niet groots maar heel gewoon in de mensen en dingen die je op je weg tegenkomt. Daar ging het en gaat het om in de oud-katholieke spiritualiteit.

Bijdrage van Rina Homan
Foto: Peter Feenstra

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 januari 2009