Künckelorgel officieel in gebruik

De parochie Haarlem neemt op vrijdag 30 januari a.s. officieel het gerestaureerde Künckelorgel in gebruik.

De restauratie van dit bijzondere kabinetorgel uit 1785 heeft de parochie heel wat hoofdbrekens gekost, de restauratie was al vele jaren een grote wens omdat het instrument niet of nauwelijks meer functioneerde. Uiteindelijk kon de opdracht gegeven worden aan orgelbouwer Van Vulpen. Past.J.Spaans begeleidde de restauratie. Hij was ook degene, die in het verleden de parochie attent gemaakt had op het instrument.

De officiële ingebruikname geschiedt met een concert door Gerrie Meijers op 30 januari en begint om 20.15 uur.
Na afloop is er een receptie.
De toegang is gratis.

Kathedrale Kerk van de H.H. Anna en Maria, Kinderhuissingel te Haarlem.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 januari 2009