Geloof en wetenschap

Geloof en wetenschap is het thema van een lezing, die Oud-Katholieke Parochie van de H. Martinus voor Groningen, Friesland en Drenthe organiseert op 25 januari a.s. te Engelbert.

Spreker is Hans Hofman

Al eeuwen lang is er een strijd gaande tussen geloof en wetenschap. Tussen mensen die menen dat geloof en kerk het laatste woord hebben en mensen voor wie de rede, de wetenschap het laatste woord heeft.
Deze strijd is nog lang niet afgelopen en is niet alleen een zaak van hooggeleerde dames en heren.
Deze kwestie raakt alle mensen die in God geloven. Voor hen is het vaak lastig de uitspraken van de wetenschap met de uitspraken van de bijbel en de kerken te verenigen.

Hans Hofman gaat in zijn lezing Geloof en wetenschap op deze problemen in.
Hij laat een aantal vragen de revue passeren, zoals:
Hoe was het begin van de kosmos, de oerknal en daarna?
Kan het bovennatuurlijke, het metafysische ontkend worden?
Is God het begin van alles?
Zijn Godsbewijzen mogelijk?
Is God een hypothese?
Deze vragen raken de kern van het gelovig mens-zijn in een tijd die gedomineerd wordt door het wetenschappelijk denken. Onderwerpen die voldoende stof opleveren voor een boeiende discussie.

De lezing begint om 13.30 uur. Na de eucharistieviering in de kerk van Engelbert.

Bron: parochie Groningen
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 januari 2009