Micha en de Anderen

 

“Micha & de anderen” is de titel van het nieuwe boekje, dat de bisschoppen voor de veertigdagentijd uitgeven.
Iedere week in de veertigdagentijd heeft een eigen thema meegekregen, zoals Horen en Zien, Naderen voor Gods aangezicht e.d.  De thema’s zijn ontleend aan de teksten van de profeet Micha. Voor elke dag is een Bijbeltekst, een korte meditatie en een gebed gegeven.

De teksten zijn van de hand van de bisschoppen, een vijftal pastores en een theologe.
Sync. Creatieve Producties tekende weer voor de fraaie vormgeving.

De boekjes (130 pagina’s) zijn vanaf 19 februari leverbaar en gaan per stuk 2,50 euro kosten. Bij een afname van 50 of meer stuks wordt de prijs 2 euro per stuk. Prijzen excl. verzendkosten.

Parochies en particulieren kunnen nu bestellen bij het Bisschoppelijk Bureau.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 3 februari 2009